Dziś kilka słów na temat diagnostyki POLINEUROPATII, która często zostaje rozpoznawana już na podstawie wywiadu lekarskiego.
W celu potwierdzenia diagnozy, konieczne jest wykonanie elektromiografii, czyli badania EMG. Badanie umożliwia potwierdzenie występowania zespołu oraz wskazuje, które włókna nerwowe uległy uszkodzeniu.
Czasami wskazane jest także wykonanie BIOPSJI, a wynik tego badania umożliwia postawienie precyzyjnego rozpoznania. Jest on często niezbędny dla zaplanowania dalszego postępowania.

 Biopsja polega na badaniu wycinka skóry z miejsca zmienionego chorobowo lub pozornie zdrowego miejsca na skórze.

 Badanie przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym dzięki czemu jest ono całkowicie bezbolesne.

 Pobrany materiał po odpowiednim przygotowaniu można poddać ocenie histologicznej, immunohistologicznej lub ultrastrukturalnej pod mikroskopem. Pozwala to na wykrycie m.in. zmian nowotworowych w skórze lub zdiagnozowanie innych chorób skóry.