Do Grona naszych specjalistów dołącza dr Gabriela Rusin !

Będzie wykonywać badania EMG/ENG/ USG nerwów obwodowych w celu diagnostyki chorób nerwowo-mięśniowych m. in. polineuropatii, miopatii, radikulopatii, miastenii.

  • Od początku kariery pracuje w Oddziale Klinicznym Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
  • Zainteresowania zawodowe i naukowe obejmują także badanie potencjałów wywołanych, zwłaszcza przezczaszkową stymulację magnetyczną, którą z powodzeniem stosuje również w celach terapeutycznych (rTMS).
  • Jej działalność badawcza staje się przedmiotem publikacji w czasopismach naukowych i doniesień konferencyjnych.
  • Jest aktywnym członkiem panelu naukowego w dziedzinie neurofizlogii klicznwj European Academy of Neurology.
  • Ponadto należy do Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.
  • Swoją wiedzę z zakresu neurologii stale poszerza w trakcie kursów, konferencji i staży zagranicznych oraz krajowych
Serdecznie zapraszamy do zapisu na badania !

Więcej informacji:
662 395 415
rejestracja@neurosfera.org