Olga Milczarek

Dr n. med. Olga Milczarek

Dr n. med. Olga Milczarek
Dr n. med. Olga Milczarek
Specjalista Neurolog Dziecięcy
Specjalista Neurolog

Adiunkt Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, aktywny pracownik naukowo - dydaktyczny. Ukończyła specjalizację z neurologii w roku 2013. Staż specjalizacyjny z zakresu neurologii dziecięcej zrealizowała w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Od wielu lat współpracuje z ośrodkami neurochirurgicznymi w całej Polsce jako neurofizjolog śródoperacyjny. W trakcie zdobywania licencji z zakresu EEG. Autorka i współautorka 38 publikacji w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym z zakresu neurochirurgii, neurologii, neurologii dziecięcej i neuropsychologii. Autorka 45 doniesień zjazdowych z konferencji krajowych i międzynarodowych.

Obszary zainteresowania – neurologia dziecięca, encefalopatie, padaczki lekooporne, nowoczesna terapia padaczek – neurologia czynnościowa, terapia CBD, dieta ketogenna. Ciezkie wady wrodzone OUN u dzieci i choroby rzadkie.