Z ogromną radością informujemy, że do naszego zespołu dołączyła pełna pasji, wiedzy i doświadczenia lek. med. Aleksandra Gorostowicz - specjalista psychiatra.

Doktor Aleksandra Gorostowicz ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii odbywała w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie aktualnie pracuje na stanowisku starszego asystenta. Egzamin specjalizacyjny zdała z oceną bardzo dobrą. 

Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim UJ CM. Tematyką pracy doktorskiej była anhedonia w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

Aktualnie jest asystentką w Katedrze Psychiatrii UJ CM, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku lekarskiego.

Współautorka licznych publikacji naukowych i opracowań, jest zaangażowana w liczne projekty naukowe.

Obecnie jest również redaktorką tematyczną w czasopiśmie Psychiatria Polska oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Systematycznie pogłębia swoją wiedzę, także poprzez udział w konferencjach naukowych i szkoleniach polskich oraz międzynarodowych.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu statystyki w badaniach medycznych oraz prowadzenia badań klinicznych.
Zainteresowania kliniczne i naukowe: psychofarmakoterapia, neuropsychiatria, zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Konsultuje osoby dorosłe w języku polskim i angielskim.

Zachęcamy do zapisywania się już na konsultacje.

Więcej informacji:
662 395 415
rejestracja@neurosfera.org