Ból głowy

Ból głowy

Ból głowy jest jedną z najczęstszych dolegliwości, z jakimi Pacjenci zgłaszają się do gabinetu neurologa. Może mieć on wiele różnych przyczyn i być objawem zarówno niegroźnym, jak również świadczącym o obecności poważnej choroby.

Ból głowy
Ból głowy
Podział bolów głowy

Bóle głowy możemy podzielić na pierwotne (kiedy to ból sam w sobie jest chorobą, na przykład w przypadku migreny lub napięciowych bólów głowy) oraz wtórne (gdzie ból jest wynikiem obecności innego schorzenia – od łagodnych infekcji poczynając, na poważnych schorzeniach, takich jak krwawienie wewnątrzczaszkowe lub guz mózgu, kończąc).

Pierwotne bóle głowy

Najczęstszym pierwotnym bólem głowy są napięciowe bóle głowy. Typowo występują one w godzinach wieczornych, obejmują całą głowę (Pacjenci opisują ich charakter jako „ściskającą obręcz”), mogą być powiązane ze zwiększonym napięciem mięśni karku. Zazwyczaj do ich opanowania wystarczy leczenie doraźne, jednak w niektórych przypadkach wskazane jest wdrożenie odpowiedniej profilaktyki.

Również pierwotnym bólem głowy, ale dużo bardziej dokuczliwym dla Pacjentów, jest migrena. Charakteryzuje się ona występowaniem napadów silnego bólu głowy, zwykle zlokalizowanego jednostronnie i pulsującego, który nasila się przy wysiłku i któremu mogą towarzyszyć nudności, wymioty oraz nadwrażliwość na światło i dźwięki. Wystąpienie napadu migreny może być poprzedzone przemijającymi objawami neurologicznymi – zaburzeniami czucia, widzenia lub mowy – czyli tak zwaną aurą migrenową. Z uwagi na to, że napady migreny są niezwykle uciążliwe dla Chorych, bardzo ważne jest dobranie leczenia skutecznie przerywającego napad migreny, a także, w przypadku częstego występowania napadów, wdrożenie odpowiedniego leczenia profilaktycznego.

Wtórne bóle głowy

Diagnostyka wtórnych bólów głowy jest bardzo szeroka. Mogą one wynikać między innymi z obecności infekcji, chorób ogólnoustrojowych, działania niektórych leków, chorób naczyń mózgowych, zmian w obrębie narządu wzroku, nieprawidłowości w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, bruksizmu, skoków ciśnienia tętniczego krwi i wielu innych przyczyn. Jeżeli wywiad i badanie fizykalne sugerują możliwość występowania wtórnego bólu głowy, neurolog kieruje Pacjenta na dodatkowe badania. Warto wiedzieć, że w sytuacji wystąpienia nagłego, najsilniejszego bólu głowy w życiu (czasami nazywanego piorunującym bólem głowy) konieczne jest wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego – taki ból głowy jest szczególnie niepokojący i bezwzględnie wymaga diagnostyki szpitalnej.

Skonsultuj się z neurologiem

Poszczególne rodzaje bólów głowy różnią się metodami leczenia. Istotny jest fakt, że regularne nadużywanie leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty może być przyczyną tak zwanego bólu głowy polekowego (czasami nazywanego bólem głowy z odbicia). Dlatego w przypadku przewlekłych bólów głowy wskazana jest konsultacja neurologiczna i dobranie odpowiedniej farmakoterapii, nie dającej tego typu objawów ubocznych.