Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona

Co to jest?

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowania na chorobę Parkinsona, co ma związek z procesem starzenia się społeczeństwa.

Około 5 mln ludzi na świecie dotkniętych jest chorobą. Częstość jej występowania wynosi 0,3% w populacji ogólnej i zwiększa się wraz z wiekiem, tak że w populacji powyżej 60. roku życia osiąga 1-2%. Szacuje się, że na chorobę Parkinsona zapada ok. 8-18/100 000/rok. Przewiduje się, że w przyszłości liczba ta będzie wzrastać.

W Polsce populacja chorych na chorobę Parkinsona liczy 70-90. tysięcy osób. Początek zachorowania przypada na około 60. rok życia. Mężczyźni chorują nieco częściej niż kobiety.

Choroba Parkinsona
Choroba Parkinsona
Jaka jest przyczyna choroby?

Jak dotąd nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyny choroby. Związek z występowaniem choroby Parkinsona mogą mieć czynniki środowiskowe oraz genetyczne.

Wśród czynników środowiskowych wymienia się neurotoksyny: analog petydyny -MPTP (1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydynę), pestycydy (większe ryzyko zachorowania wśród mieszkańców wsi, zajmujących się rolnictwem lub pijących wodę ze studni), mangan, miedź, a także infekcje wirusowe (przypuszcza się, że wzrost zachorowania na chorobę Parkinsona w latach dwudziestych XX w. związany był z pandemicznie występującym śpiączkowym zapaleniem mózgu wywołanym zakażeniem wirusowym; w późniejszych latach wskazywano także na możliwą rolę innych czynników wirusowych, aktualnie brak jednak dowodów serologicznych i patomorfologicznych potwierdzających tę hipotezę), urazy głowy.

Zidentyfikowano mutacje genów mogące odpowiadać za rozwinięcie objawów parkinsonizmu. Mutacje genetyczne są rzadką (<5%) przyczyną sporadycznych przypadków choroby Parkinsona.

Jakie są objawy choroby Parkinsona?

Do najczęściej występujących objawów choroby należą:

 • drżenie spoczynkowe - jest najczęstszym objawem, występuje w dystalnych częściach kończyn, szczególnie w kończynach górnych; typowe drżenie w chorobie Parkinsona to tzw. „kręcenie pigułek”, w którym drżenie obejmuje kciuk i palec wskazujący; inne, rzadziej zajęte drżeniem obszary ciała to dolna połowa twarzy, język, bardzo rzadko nawet struny głosowe
 • spowolnienie (bradykinezja) - jest typowym i decydującym o rozpoznaniu objawem choroby Parkinsona, cechuje się trudnością w zapoczątkowaniu ruchu, powolnym przebiegiem ruchu, może występować jako ubóstwo ruchów mimicznych twarzy, rzadkie mruganie powiekami, zubożenie gestykulacji, skłonność do siedzenia w bezruchu, cicha i monotonna mowa, zmienione pismo (małe litery)
 • sztywność – to wzmożony opór mięśni przy ruchu biernym, utrudnia wykonanie ruchu, pacjenci odczuwają ten objaw jako usztywnienie grup mięśniowych, co w wielu przypadkach szczególnie w początkowych etapach choroby rozpoznawane jest przez nich jako ból
 • zaburzenia postawy i chodu - zwykle manifestują się w późniejszych etapach choroby, na zaburzenia chodu mają wpływ, również inne objawy występujące w przebiegu choroby Parkinsona tj.: objawy wynikające z niedociśnienia ortostatycznego, zaburzenia czucia czy zaburzeń równowagi; zaburzenia postawy i chodu są jedną z najczęstszych przyczyn upadków w chorobie Parkinsona

Inne objawy występujące w przebiegu choroby Parkinsona to:

 • zastygnięcia (ang. freezing) - oznaczają trudność w rozpoczęciu ruchu lub jego nagłe zatrzymanie, jest to jeden z najbardziej uciążliwych codzienne funkcjonowanie objawów choroby
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia połykania
 • nadmierne ślinienie
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • zaburzenia potliwości
 • zaparcia
 • demencja
 • zaburzenia snu - nadmierna senność, napady snu, fragmentacja snu, żywe marzenia senne, zespół niespokojnych nóg, a także zaburzenia zachowania związane z fazą snu REM (ang. REM behaviour disorder)
 • zaburzenia czuciowe - zanik węchu, bóle, mrowienie, bóle okolicy ust czy narządów płciowych
 • zaburzenia neuropsychiatryczne - depresja, apatia, lęk, halucynacje oraz zachowania obsesyjno-kompulsywne (hazard, zakupocholizm, objadanie się, itp.)
Jak rozpoznać chorobę Parkinsona?

Rozpoznanie choroby Parkinsona stawia lekarz-neurolog w oparciu o wywiad i objawy, które prezentuje pacjent. Rozpoznanie choroby Parkinsona powinno być weryfikowane co najmniej raz w roku i przy każdym wystąpieniu objawów nietypowych. Z uwagi na duże prawdopodobieństwo błędu diagnostycznego, wszyscy pacjenci z podejrzeniem choroby powinni być kierowani do lekarzy specjalizujących się w diagnostyce i leczeniu chorób pozapiramidowych. Diagnostyka różnicowa zespołu parkinsonowskiego obejmuje wiele jednostek chorobowych, które powinny być brane pod uwagę w każdym przypadku. W diagnostyce różnicowej zespołów parkinsonowskich w wielu przypadkach przydatne są badania neuroobrazowe, strukturalne (rezonans magnetyczny) lub czynnościowe: tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT), pozytonowa tomografia emisyjna (PET), scyntygrafia serca z użyciem 123- I- meta- jodobenzylguanidyny, protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego.

Inne, rzadziej stosowane badania dodatkowe w diagnostyce choroby Parkinsona to elektromiografia mięśnia zwieracza odbytu czy badanie węchu.

Czy da się wyleczyć chorobę Parkinsona?

W chwili obecnej choroby Parkinsona nie da się wyleczyć! Leczenie jest wyłącznie objawowe. Podstawową metodą pozostaje farmakoterapia, której działanie ukierunkowane jest na suplementację brakującego neuroprzekaźnika-dopaminy.

Lewodopa, która jest prekursorem dopaminy, pozostaje złotym standardem w leczeniu objawowej choroby w każdym stadium jej zaawansowania. Lewodopa powoduje poprawę objawów choroby, jakości życia i niezależności chorych.

Niestety, długotrwałe leczenie lewodopą wiąże się z występowaniem powikłań. Udokumentowano, że po pięciu latach stosowania preparatów lewodopy ok. 50% chorych cierpi z powodu tzw. dyskinez (mimowolne ruchy pląsawicze, najczęściej występujące w kończynach i tułowiu) i fluktuacji ruchowych. Odsetek pacjentów dotkniętych tym powikłaniem wzrasta do 90% po piętnastu latach takiego leczenia.

Inne metody leczenia:

 • agoniści receptorów dopaminergicznych są lekami, które dzieli się na dwie grupy: pochodne ergotaminowe (bromokryptyna, kabergolina, dihydydroergotamina, lizuryd, pergolid) oraz nieergotaminowe (apomorfina, piribedil, pramipexol, ropinirol)
 • leki spowalniające rozkład aktywnej dopaminy (inhibitory katechol-O-metylotranfeazy, inhibitory monoaminooksydazy tybu B),
 • amantadyna (zwiększa stężenie dopaminy w synapsach poprzez hamowanie zwrotnego wychwytu tego przekaźnika, działa również cholinolitycznie i antagonistycznie na receptory glutaminergiczne)
 • leki cholinolityczne (mające przywrócić zaburzoną w chorobie równowagę między układem cholinergicznym a dopaminergicznym)
 • zaawansowane metody leczenia (głęboka stymulacja mózgu, terapie infuzyjne)