Choroby mięśni i złącza nerwowo-mięśniowego

Choroby mięśni i złącza nerwowo-mięśniowego

Osłabienie, szybkie męczenie się, podwójne widzenie oraz bolesność mięśni mogą być objawem zarówno miopatii, czyli chorób tkanki mięśniowej, jak też i chorób złącza nerwowo-mięśniowego, takich jak np. miastenia gravis lub zespół Lamberta-Eatona. Podobnie jak w przypadku neuropatii, diagnozowanie tych chorób oraz monitorowanie ich leczenia również opiera się na badaniach z zakresu neurofizjologii klinicznej: celem potwierdzenia i oceny miopatii wykonuje się szczegółowe badanie EMG kilku wybranych mięśni, z użyciem elektrody igłowej. Zaburzenia złącza nerwowo-mięśniowego ocenia się wykonując próbę zmęczeniową, czyli stymulując wielokrotnie wybrany nerw, celem sprawdzenia, czy wywołane odpowiedzi (rejestrowane elektrodami powierzchniowymi), nie ulegają zmniejszeniu co odpowiada powstałej w wyniku choroby niewydolności złącza nerwowo-mięśniowego.

Choroby mięśni i złącza nerwowo-mięśniowego
Choroby mięśni i złącza nerwowo-mięśniowego