Neuropatie

Neuropatie

Co to są Neuropatie?

Neuropatie są chorobami nerwów obwodowych. Mogą one dotyczyć jednego określonego nerwu lub wielu nerwów. W przypadku uszkodzenia pojedynczego nerwu (mononeuropatii) dolegliwości, pod postacią bólu, drętwień, czy osłabienia siły mięśni mają określoną lokalizację, w zależności od obszaru zaopatrywanego przez chory nerw. Najczęstszym, izolowanym uszkodzeniem pojedynczego nerw jest zespół cieśni nadgarstka, objawiający się drętwieniem i bólem nadgarstka i palców oraz upośledzeniem chwytności ręki z wypadaniem przedmiotów. Charakterystyczne jest nasilenie dolegliwości w godzinach nocnych i związane z tym zaburzenia snu. Innymi, częstymi mononeuropatiami są uszkodzenie nerwu łokciowego w okolicy rowka oraz nerwu strzałkowego w okolicy główki kości strzałkowej. Pierwsze manifestuje się zwykle drętwieniami palców czwartego i piątego. To drugie natomiast wiąże się z opadaniem stopy, powodującym trudności w chodzeniu. Neuropatie mogą także dotyczyć wielu nerwów jednocześnie i najczęściej są nazywane wtedy polineuropatiami. W początkowej fazie manifestują się drętwieniami i zaburzeniami czucia w obrębie kończyn o symetrycznym lub rzadziej asymetrycznym rozkładzie. Zwykle nieco później mogą dołączyć się zaniki i osłabienie mięśni. Najczęstszą przyczyną polineuropatii jest cukrzyca. Pozostałe czynniki to wady genetyczne, leki, oddziaływanie toksycznych substancji, reakcje autoimmunologiczne i infekcje. Osobną kategorią chorób są pourazowe uszkodzenia jednego lub wielu nerwów.

U Pacjentów przychodzących do Centrum Neurosfera z dolegliwościami sugerującymi neuropatię, zbieramy szczegółowy wywiad, dotyczący charakteru i czasu pojawienia się objawów, a także chorób współistniejących, chorób występujących w Rodzinie oraz czynników środowiskowych, takich jak wykonywana praca zawodowa czy nawyki żywieniowe. Następnie przeprowadzane jest badanie przedmiotowe, pozwalające orientacyjnie określić umiejscowienie i nasilenie objawów. Diagnostyka neuropatii w Centrum Neurosfera obejmuje zwykle także badanie przewodnictwa nerwowego i badanie mięśni elektrodą igłową, czyli elektromiografię (EMG). Metody te, precyzyjnie określają lokalizację, nasilenie i charakter uszkodzenia nerwów obwodowych. W Neurosferze wykonujemy je nowoczesnym, niedawno zakupionym aparatem Ultrapro firmy Natus. Kilkunastoletnie już doświadczenie w wykonywaniu przewodnictwa i EMG zapewnia rzetelne i prawidłowe postawienie diagnozy a także (co ważne) pozwala na ograniczenie do minimum towarzyszących tym badaniom doznań bólowych. U niektórych Chorych decydujemy się rozszerzyć badanie nerwów o ich zobrazowanie w wysokorozdzielczej ultrasonografii. Pozwala to na uzyskanie informacji o zmianach w ich wyglądzie co nierzadko jest cennym uzupełnieniem pomiarów ich funkcjonowania (przewodnictwo). Dotyczy to zwłaszcza pourazowych uszkodzeń nerwów oraz splotów nerwowych (barkowego – inaczej ramiennego). Ultrasonografia umożliwia kontrolowanie procesu regeneracji nerwu i jest często niezbędna przy podejmowaniu szybkiej decyzji o konieczności chirurgicznej rekonstrukcji.

Neuropatie
Neuropatie