Padaczka

Padaczka

Co to jest padaczka i jak często występuje?

Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego. Według najnowszych danych częstość występowania padaczki wynosi 6,38 na 1000 osób co szacunkowo daje 250 000 tysięcy chorych na padaczkę w Polsce.

Padaczka objawia się występowaniem napadów padaczkowych, które stanowią manifestacje kliniczną przejściowych zaburzeń czynności bioelektrycznej mózgu. Morfologia napadów padaczkowych jest różna i zależy od lokalizacji nieprawidłowych wyładowań bioelektrycznych. Napad padaczkowy jest najczęściej kojarzony z utrata przytomności, wyprężeniem ciała i następnie drgawkami, czyli napadem toniczno-klonicznym. Napad taki trwa 2-3 minuty i w trakcie trwania dodatkowo może wystąpić sinica, krzyknięcie, „piania z ust”, przygryzienie języka i oddanie bezwiedne moczu. Po napadzie pacjent może być zdezorientowany, senny i może odczuwać bóle mięśni i/lub głowy. Napady padaczkowe mogą również przebiegać pod postacią braku kontaktu z otoczeniem trwającego kilka, kilkanaście- sekund, po którym pacjent wraca do wykonywanej wcześniej czynności. Tego typu napady występują częściej u dzieci i nazywamy je napadami nieświadomości. W trakcie napadów padaczkowych mogą również wystąpić automatyzmy np.: mlaskanie, przełykanie śliny, skubanie ubrania.

Zawroty głowy
Zawroty głowy
Diagnostyka padaczki

Kluczową role w rozpoznaniu padaczki odgrywa wywiad i badanie neurologiczne. Podstawowym badaniem dodatkowych, które należy wykonać przy podejrzeniu padaczki jest badanie elektroencefalograficzne (EEG). Badanie to jest nieinwazyjne i bezbolesne dla pacjenta. Polega na rejestracji czynności bioelektrycznej mózgu w postaci fal. EEG ma istotne znaczenie w rozpoznawaniu typów napadów i rodzajów padaczki. Jednocześnie należy podkreślić, iż brak zmian w EEG padaczki nie wyklucza a stwierdzenie zmian napadowych w EEG nie przesądza zawsze o rozpoznaniu padaczki. W ramach diagnostyki przyczyn padaczki neurolog często zleca również wykonanie badania neuroobrazowego głowy (tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny).

Leczenie padaczki

Leczenie farmakologiczne stanowi podstawowy sposób leczenia padaczki. Jest to leczenie objawowe, które nie leczy przyczyny występowania objawów, ale pozwala zapobiegać występowaniu napadów padaczkowych. W przypadku prawidłowo dobranego leku przeciwpadaczkowego u ok 2/3 chorych można uzyskać całkowitą remisję napadów padaczkowych, a u 1/5 znaczną redukcję częstości ich występowania. Istotne jest również unikanie czynników prowokujących napady padaczkowe takich jak alkohol, brak snu, migające światła. Niestety u ok 30-40% pacjentów pomimo stosowania kilku leków przeciwpadaczkowych i różnych schematów leczenie nie udaje się uzyskać wystarczającej kontroli objawów. Wówczas mówimy o padaczce lekoopornej. W przypadku braku skuteczności leczenia farmakologicznego można stosować leczenie operacyjne, stymulację nerwu błędnego lub dietę ketogenna.