Zawroty głowy

Zawroty głowy

Zawroty głowy są bardzo częstą dolegliwością i występują u około 5-10% populacji ogólnej. Częstość ich występowania wzrasta wraz z wiekiem i dotykają ok 30% osób po 65r.ż. Jest to objaw nieswoisty, czyli będący manifestacja różnych chorób. Zawroty głowy są objawem subiektywnym i obejmują m.in. wrażenie wirowania, niestabilności podłoża, falowania, wrażenie oszołomienia, osłabienia a także stan przedomdleniowy. Bardzo ważne jest, aby podczas zbierania wywiadu z pacjentem dokładnie doprecyzować co chory rozumie pod pojęciem zawrotów głowy.

Zawroty głowy
Zawroty głowy
Podział zawrotów głowy

Zawroty głowy dzielimy na ośrodkowe (nieukładowe) spowodowane dysfunkcją w obrębie centralnego układu nerwowego (jądra przedsionkowe w pniu mózgu, móżdżek, kora mózgowa oraz ich połączenia) oraz obwodowe (układowe) spowodowane uszkodzeniem narządu przedsionkowego.

W przypadku nieukładowych zawrotów głowy chory podaje wrażenie niestabilności, niepewności chodu, zaburzenia równowagi, lęk przed upadkiem. Często trudno jednoznacznie opisać dolegliwości.

Pacjenci cierpiący na układowe zawroty głowy będą doświadczać złudzenia ruchu kołowania, wirowania, unoszenia lub kołysania otoczenia w stosunku do ciała lub ciała w stosunku do otoczenia. Objawy zwykle pojawiają się nagle i towarzyszą im nudności i czasami wymioty. Pacjent potrafi precyzyjne opisać swoje objawy.

Wrażenie zawrotów głowy może również występować przy zasłabnięciu. Wówczas towarzyszą im mroczki przed oczami, kołatanie serca, dzwonienie w uszach, bladość powłok i pocenie się. Pacjenci mogą również podawać zawroty w przebiegu innych dolegliwości takich jak np.: zaburzenia widzenia czy czucia głębokiego.

Przyczyny zawrotów głowy

Najczęstsza przyczyną zawrotów głowy są dysfunkcje ucha wewnętrznego i stanowią ok. 50% przypadków zawrotów głowy. Choroby neurologiczne są odpowiedzialne za ok 5% zawrotów głowy, a zaburzenia psychiatryczne są powodem zawrotów głowy u ok 15% pacjentów. U ok 25% chorych nie udaje się ustalić przyczyn zawrotów głowy.

Diagnostyka zawrotów głowy

Z uwagi na mnogość przyczyn zawrotów głowy bardzo ważne jest dokładne zebranie wywiadu lekarskiego i określenie precyzyjnie charakteru zgłaszanych dolegliwości. Następnie bardzo ważnym krokiem jest badanie neurologiczne pacjenta w celu oceny występowania przedmiotowych objawów neurologicznych, mogących sugerować patologię układu nerwowego. Na podstawie wywiadu i badania neurologicznego lekarz decyduje o konieczności wykonania badań dodatkowych takich jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny głowy. Każdy pacjent z zawrotami głowy powinien być również zbadany przez specjalistę otolaryngologa i mieć wykonane badania dodatkowe takie jak np. badanie czynności błędników.

Leczenie zawrotów głowy

Zawroty głowy są objawami różnych patologii. Z tego powodu nie ma jednego schematu leczenia. Wybór odpowiedniej metody leczenia pacjenta jest możliwy dopiero po ustaleniu charakteru zawrotów głowy oraz ich prawdopodobnej przyczyny.