Neuropsychologia

Neuropsychologia

Neuropsycholog Kraków
Kim jest neuropsycholog i co to jest badanie neuropsychologiczne?

Zadaniem neuropsychologa jest ocena osoby dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego (OUN) w przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych (np. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona), czy na skutek udaru mózgu, guzów OUN, urazów czaszkowo-mózgowych.

Dotyczy ona zarówno funkcji zaburzonych (tzw. deficytów poznawczych) jak i tych zachowanych, czyli funkcjonujących prawidłowo. Badanie neuropsychologiczne polega na ocenie sprawności takich procesów jak: spostrzeganie, uwaga, pamięć i procesy uczenia się, funkcje wzrokowo-przestrzenne, mowa i funkcje językowe, myślenie, funkcje wykonawcze oraz funkcjonowanie emocjonalne i społeczne.

Neuropsycholog Kraków
Jak wygląda badanie neuropsychologiczne?

Do przeprowadzenia badania neuropsychologicznego potrzebne są zazwyczaj 2 spotkania diagnostyczne i najczęściej rozpoczyna się ono wywiadem z osobą badaną oraz opiekunem/członkiem rodziny. Można spodziewać się pytań dotyczących powodu zgłoszenia, niepokojących objawów czy trudności w codziennym funkcjonowaniu, przebytych urazów i chorób. Następnie, za pomocą odpowiednich zadań i testów, neuropsycholog wykonuje badanie, po którym przygotowuje opis funkcjonowania badanej osoby w postaci opinii. Warto na taką wizytę zabrać ze sobą dokumentację medyczną (jak wyniki badań neuroobrazowych, konsultacje innych specjalistów), a w przypadku Pacjentów z wadami wzroku czy słuchu, także okulary czy aparat słuchowy.

Neuropsycholog Kraków
Kiedy należy wykonać badanie neuropsychologiczne?

Na badanie neuropsychologiczne często kieruje lekarz, jednak każdy kto zauważa u siebie trudności poznawcze takie jak zaburzenia pamięci, trudności w koncentracji uwagi, zaburzenia orientacji przestrzennej i inne, może się zgłosić i zapisać na badanie. Częstymi niepokojącymi Pacjentów objawami są: skłonności do zapominania bieżących zdarzeń, zapominanie miejsca odłożenia przedmiotów, trudności w przypomnieniu sobie nazwy, odpowiedniego słowa, tendencja do „gubienia się” w znanej sobie okolicy, trudności w planowaniu i wykonywaniu bardziej skomplikowanych czynności oraz wypełnianiu ról zawodowych czy społecznych. W przypadku stwierdzonej choroby lub uszkodzenia OUN neuropsycholog może także, poza diagnozą, zalecić uczestnictwo w terapii prokognitywnej czyli treningu poznawczym. Polega on na pracy z występującymi deficytami i rozwijaniu zdolności kompensacyjnych I posiadanych umiejętności w celu możliwie jak najskuteczniejszej pomocy w funkcjonowaniu Pacjenta oraz jego rodziny w życiu codziennym.