USG naczyń domózgowych

USG naczyń domózgowych

USG dopplerowskie tętnic domózgowych

Badanie ultrasonograficzne tętnic domózgowych jest szybką i nieinwazyjna metoda pozwalającą na ocenę tętnic szyjnych i kręgowych odpowiedzialnych za doprowadzania krwi do mózgu. Badanie jest bezbolesne i polega na przyłożeniu głowicy aparatu USG do szyi pacjenta znajdującego się w pozycji leżącej. W badaniu wykorzystywany jest efekt Dopplera, który pozwała uwidocznić kierunek oraz szybkość przepływu krwi. Badanie umożliwia ocenę szerokości tętnic, ich ścian a także pozwala na obrazowanie blaszek miażdżycowych i ich morfologii (wielkość, stopień uwapnienia), które mogą powodować krytyczne zwężenia światła tętnic a także stanowić materiał zatorowy.

Wskazaniami do wykonania badania USG tętnic domózgowych są przede wszystkim choroby naczyniowe mózgu takie jak udar mózgu lub przejściowe niedokrwienie mózgu. Choroby te objawiają się nagłym pojawieniem objawów ogniskowego uszkodzenia układu nerwowego np. osłabieniem siły mięśniowej lub zaburzeniami mowy. Ponadto USG tętnic domózgowych powinno się wykonywać u pacjentów m.in. z zawrotami głowy, zaburzeniami widzenia, szumami usznymi. Kolejnym wskazaniem jest monitorowanie stwierdzanych wcześniej nieprawidłowości w obrębie tętnic domózgowych (np. blaszek miażdżycowych) lub monitorowanie efektów leczenia u pacjentów po przebytych zabiegach endarterektomii lub wszczepieniu stentu w zakresie tętnic dogłowowych.

USG naczyń domózgowych
USG naczyń domózgowych