Badania lekowe

Badania lekowe

Neurosfera to także ośrodek prowadzenia badań klinicznych. Badania kliniczne to proces naukowy, który pozwala na odkrycie nowych sposobów zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób. Badania kliniczne pozwalają na potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności nowych terapii.

Dzięki badaniom klinicznym Pacjenci uzyskują dostęp do leków, które nie są jeszcze dostępne w Polsce. Udział w badaniach klinicznych jest dobrowolny. Pacjent, przed podjęciem decyzji o uczestniczeniu w takim badaniu, uzyskuje pełną i wyczerpującą informację o jego przebiegu.

Badania kliniczne prowadzone są z poszanowaniem praw i godności Pacjenta zgodnie z wymogami i przepisami standardów międzynarodowych. Podczas badania klinicznego bezwzględnie przestrzegane są Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good Clinical Practice, GCP).

Badania lekowe
Badania lekowe