Czy zdarza Ci się: 

  • kłaść przedmioty nie na swoim miejscu, a później masz trudności w ich znalezieniu???? wielokrotnie pytać o to samo
  • zapomnieć przekazać jakieś informacji innym osobom
  • mieć problemy z przypomnieniem sobie znanych faktów
  • tracić wątek w trakcie opowiadania jakiejś historii
  • mieć problem z przypomnieniem sobie odpowiedniego słowa lub nazwy danego przedmiotu
  • mieć problemy z orientacją w znanym terenie
  • mieć poczucie, że gorzej wypełniasz swoje obowiązki dnia codziennego lub w pracy
  • zapomnieć wieczorem co jadłeś z rana czy na obiad ….
Może to być zwykłe roztargnienie, albo jednak początki poważniejszej choroby. Aby móc to zweryfikować zapraszamy do wybitnego NEUROPSYCHOLOGA mgr EWY WSZENDYBYŁ na wizytę diagnostyczną neuropsychologiczną.
Specjalista oceni funkcje poznawcze mózgu takie jak: pamięć, koncentracja, uwaga ale też funkcje wykonawcze związane z logicznym i abstrakcyjnym myśleniem, planowaniem, konceptualizacją oraz funkcję językowe, emocjonalno-motywacyjne, behawioralne czy wzrokowo- przestrzenne.

Więcej informacji:
http://www.neurosfera.org/diagnostyka/neuropsychologia
662 415 395
rejestracja@neurosfera.org