Miło nam poinformować, że od kwietnia rozpocznie z nami współpracę znakomity
i doświadczony kardiolog- dr n. med. Krzysztof Boczar!
Doktor Boczar jest specjalistą w dziedzinie kardiologii oraz chorób
wewnętrznych.
Posiada doświadczenie zawodowe zgromadzone podczas pracy m.in. w
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr. 4 w Lublinie oraz na Oddziale
Klinicznym Elektrokardiologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
świętego Pawła II w Krakowie, którego to jest pracownikiem od 2012 roku.
Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych indeksowanych w
międzynarodowych czasopismach medycznych, powstałych w Oddziale
Klinicznym Elektrokardiologii z zakresu stałej stymulacji serca, prowadzenia
pacjentów z obecnością elektrod endokawitarnych oraz leczenia powikłań stałej
stymulacji serca.
Doktor Boczar uczestniczy w polskich oraz międzynarodowych badaniach
naukowych
i rejestrach: ELECTRA study, ADMIRE ICD, oraz rejestr CIEDRIE PTK.
Doktor Boczar jest kardiologiem, biorącym udział w pierwszych zabiegach
wszczepienia bezelektrodowego rozrusznika serca z funkcją śródzabiegowego
mapowania parametrów elektrycznych w Krakowski Szpitalu Specjalistycznym -
https://www.szpitaljp2.krakow.pl/pierwsze-zabiegi-wszczepienia-
bezelektrodowego-rozrusznika-serca-z-funkcja-srodzabiegowego-mapowania-
parametrow-elektrycznych-w-naszym-szpitalu/
Zapraszamy na konsultacje już dziś!!!