Karolina Porębska

Dr n. med. Karolina Porębska

Dr n. med. Karolina Porębska
Dr n. med. Karolina Porębska
Specjalista neurolog
Wykształcenie

Lekarz medycyny, specjalista w dziedzinie neurologii osób dorosłych. W 2008r ukończyła kierunek lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Klinice Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie aktualnie nadal pracuje. W 2017r zdała egzamin specjalizacyjny w dziedzinie neurologii z bardzo dobrym wynikiem, który został nagrodzony przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie.

Staże

W trakcie studiów w ramach programu Erasmus studiowała w Rzymie we Włoszech na wydziale lekarskim Tor Vergata University. Odbyła również praktyki w Hadassah Hospital w Jerozolimie i Northern State Medical University w Archangielsku w Rosji.

Specjalizacja naukowa

Ponadto od wielu lat jest pracownikiem Katedry Neurologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach pracy naukowej w 2013r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych broniąc z wyróżnieniem pracy pt.: „Polimorfizmy znacznikowe genów enzymów systemu antyoksydacyjnego jako czynniki ryzyka choroby Alzheimera w populacji polskiej”. W ramach działalności naukowej zajmuje się głównie chorobami neurozwyrodnieniowymi i jest autorem prac naukowych w tym zakresie.

Aktywność zawodowa

W pracy klinicznej zajmuje się diagnozowaniem i kompleksowym leczeniem chorób neurozwyrodnieniowych takich jak: choroba Parkinsona, zespoły parkinsonowskie, drżenie, dystonie, pląsawice, zespoły móżdżkowe i otępienne oraz tiki. W Poradni Chorób Układu Pozapiramidowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie prowadzi kwalifikacje oraz całościowe leczenie pacjentów z zaawansowaną postacią choroby Parkinsona metodą głębokiej stymulacji mózgu (ang. deep brain stimulation, DBS) oraz terapiami infuzyjnymi (pompa z Duodopą, pompa z apomorfiną) zgodnie z najwyższymi światowymi standardami. Ponadto odbyła szereg certyfikowanych kursów w zakresie leczenia toksyną botulinową.

Od kilku lat w ramach Przyklinicznej Poradni Leczenia Toksyna Botulinowa w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie prowadzi leczenie iniekcjami toksyny botulinowej w chorobach neurologicznych takich jak dystonia ogniskowa, połowiczy kurcz twarzy oraz spastyczność poudarowa kończyny górnej i dolnej.

Oprócz bycia specjalistą w zakresie chorób neurozwyrodnieniowych posiada również szeroka wiedzę w zakresie diagnozowania i leczenia innych chorób neurologicznych takich jak bóle głowy, zawroty głowy, bóle pleców o podłożu neurologicznym w tym choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa. Przez kilka lat pracowała także w zespole leczenia udaru mózgu trombektomią mechaniczną.

Regularnie poszerza swoja wiedze i umiejętności uczestnicząc w licznych kursach i zjazdach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych.