Wojciech Pietraszko

Dr n. med. Wojciech Pietraszko

Wojciech Pietraszko
Dr n. med. Wojciech Pietraszko
Specjalista neurochirurg

W roku 2002 ukończyłem Wydział Lekarski Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego i w tym samym roku rozpocząłem pracę w Klinice Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W okresie specjalizacji oraz późniejszej pracy klinicznej byłem uczestnikiem wielu zjazdów naukowych, szkoleń oraz kursów krajowych i zagranicznych m.in. Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgów (EANS). Po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego w 2010 roku uzyskałem tytuł specjalisty neurochirurga. Ze względu na swoje zainteresowania neurochirurgią czynnościową uczestniczyłem również w szkoleniach międzynarodowych i stażach w tym zakresie (m.in. Niemcy, Austria, Izrael). Kontynuując swoją pracę kliniczną opracowałem i obroniłem rozprawę doktorską, dotyczącą wpływu głębokiej stymulacji mózgu w chorobie Parkinsona na objawy pozaruchowe choroby, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. Jestem ponadto autorem i współautorem wielu prezentacji zjazdowych oraz publikacji naukowych, dotyczących nie tylko neurochirurgii czynnościowej.

Poza pracą z pacjentami od wielu lat prowadzę również zajęcia dydaktyczne z neurochirurgii dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców CM UJ.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów oraz Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji (INS).

Głównym obszarem mojego zainteresowania zawodowego jest neurochirurgia czynnościowa - leczenie neurochirurgiczne chorób pozapiramidowych, w tym: choroby Parkinsona, dystonii oraz drżenia, jak również leczenie operacyjne neuralgii w obrębie twarzy. Od prawie 10 lat przeprowadzam w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii SU zabiegi neuromodulacyjne, polegające na implantacji stymulatorów mózgowych. Operacje te niejednokrotnie pozwoliły na powrót do funkcjonowanie chorym, u których inne metody leczenia nie przynosiły istotnej poprawy.

Drugą ważną częścią mojej pracy jest neurochirurgia onkologiczna - leczenie guzów pierwotnych i przerzutowych mózgu, guzów rdzenia kręgowego i nerwów czaszkowych. Operacje neuroonkologiczne przeprowadzane są z zastosowaniem najnowocześniejszych technik m.in. neuronawigacji, stereotaksji, śródoperacyjnego monitorowania elektrofizjologicznego oraz technik mikrochirurgicznych.

Neurochirurgia naczyniowa to kolejny obszar mojego zainteresowania. Moje doświadczenie obejmuje leczenie operacyjnym i skojarzone, z zastosowaniem nowoczesnych technik mikrochirurgicznych i neuronawigacji, wad naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, takich jak: tętniaki naczyń mózgowych, naczyniaki tętniczo-żylne czy naczyniaki jamiste mózgu.
Ważną częścią mojej pracy jest neurochirurgia kręgosłupa. Zespoły bólowe kręgosłupa dotykają w różnych okresach życia gros społeczeństwa, jednak w większości przypadków leczenie operacyjne nie jest konieczne. Sztuką jest odpowiednie postawienie diagnozy i kwalifikacja do operacji. Leczenie operacyjne obejmuje najczęściej mikrochirurgiczne leczenie dyskopatii i zmian zwyrodnieniowych bez lub z zastosowaniem implantów, zarówno w odcinku lędźwiowym jak i szyjnym kręgosłupa. Alternatywą mogą być niekiedy techniki minimalnie inwazyjne.

Neurotraumatologia to również istotna część mojego życia zawodowego. Posiadam doświadczenie w leczeniu operacyjnym zarówno krwiaków śródczaszkowych czy złamań kości czaszki jak również w kompleksowych zabiegach rekonstrukcyjnych po urazach czaszkowo-mózgowych.

Do innych, często konsultowanych neurochirurgicznie, schorzeń należy wodogłowie, w którego przypadku odpowiednia kwalifikacja i leczenie neurochirurgiczne jest często jedyną szansą poprawy.