Nasi pracownicy oprócz pracy w prywatnych placówkach przyjmują także w publicznych ośrodkach.
W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Kierownikiem poradni Wad Rozwojowych Układu Nerwowego jest dr n. med. OLGA MILCZAREK - specjalista w zakresie neurologii dzieci i dorosłych oraz specjalista w zakresie elektrofizjologii.

W NeuroSferze oferuje konsultacje neurologiczne dzieci i USG.

Poradnia szpitalna :

  • obejmuję konsultację neurologiczne, neurochirurgiczne, ortopedyczne, psychologiczne, urologiczne u dzieci z wrodzonymi wadami układu nerwowego w szczególności rozszczepy kręgosłupa, wodogłowie i inne wady wrodzone.
  • oferuje diagnostykę obrazowania prenatalnego w kierunku wad wrodzonych układu nerwowego i rokowań w takich przypadkach.
  • przeprowadza konsultuje w zakresie stanu neurologicznego oraz wskazań do leczenia neurochirurgicznego oraz opieki po zabiegach neurochirurgicznych u dzieci z wrodzonymi wadami układu nerwowego.
  • dysponuje możliwościami skierowania na badania specjalistyczne takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, EEG, badania elektrofizjologiczne (EPS).
  • posiada swój pokój zabiegowy gdzie wykonuje się kontrole miejsc operacji dzieci, ewentualnie pobieranie do badań bakteriologicznych i biochemicznych.
Kontakt z Poradnią Wad Rozwojowych Układu Nerwowego
telefon: +48 12 658 20 11, wew. 1226